Mass Update - Cập nhật hàng loạt

Đây là tính năng giúp người dùng có thể cập nhật hàng loạt các trường thông tin giống nhau.

Phân bổ người phụ trách

Bước 1: Lọc dữ liệu của Target ở trạng thái Converted, ở Action Menu phía bên trái, chúng ta chọn Mass Update.

Bước 2: Tiếp theo chọn học viên theo cần Assign, tại đây có thể chọn 1 hoặc nhiều học viên hoặc hàng loạt học viên theo điều kiện lọc,….Sau đó chúng ta nhấn chọn Update.

🙆‍♀️ Ghi chú:

(+): Thêm điều kiện Mass Update

(-): Bỏ điều kiện Mass Update

Nếu muốn chọn nhiều Target thì có thể làm theo hướng dẫn các step 1,2 như hình.

Bước 3: Hệ thống sẽ thông báo Update thành công và người phụ trách danh sách học viên đã tiếp nhận.

Video Hướng dẫn cập nhật dữ liệu hàng loạt

Last updated