Cấu hình thư viện ảnh, tài liệu trong KOC

Cấu hình Thư viện ảnh

Bước 1: Click vào Admin

Bươc 2: Tại màn hình quản trị viên, chọn Google API Config

Bước 3: Sau đó nhập Floder ID của thư mục mà bạn đã tạo trên Google Drive, tiếp theo click chọn Get Author Code.

Bước 4: Chọn tài khoản gmail chứa cài đặt thư mục hình ảnh.

Bước 5: Tiếp theo chọn Nâng cao, để cấp quyền truy cập

Bước 6: Chọn "Đi tới Google API Application"

Bước 7: Sau đó click chon Cho Phép để cấp quyền truy cập từ hệ thống

Bước 8: Sau khi cấp quyề truy cập xong, hệ thống sẽ gửi về một mã code, copy mã code.

Bước 9: Sau khi copy mã code xong, dán vào ô và click Save.

Cấu hình URL Document trong Kind of Courses

Bước 1: Sau khi đã đưa file nghe, tài liệu lên Goolge Drive. Vào module Kind of Courses, chon khóa học mà bạn muốn cài đặt tài liệu trên Drive.

Bước 2: Sau đó click Edit, tại trường URL Document, nhập Folder ID của thư mực đã tạo trên Dirve, dán vào Kind of courese trên hệ thống. Cuối cùng click Save.