📧Email Marketing

Hành động gửi thông điệp thương mại, thường là cho một nhóm người, sử dụng email. Mọi email được gửi đến một khách hàng tiềm năng hoặc hiện tại có thể được coi là tiếp thị qua email

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Emails, ta nhấn vào button Tạo mẫu email (Create Email Template) để mở ra màn hình thêm mới Email Templates.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới mẫu Email Template, chọn loại là "Chiến dich", soạn nội dung email, sau đó nhấn vào nút Lưu (Save).

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Tên Email Template MKT

  2. Loại Template (Email, Campaign, SMS) : Chọn là Chiến dịch (Campaigns)

  3. Tiêu đề của Email Template MKT

  4. HTML : chèn nội dung email định dạng HTML (Nếu có)

  5. Format nội dung kiểu chữ, màu chữ...

  6. Đính kèm hình ảnh (Nếu có). Trường hợp muốn đình kèm ảnh vào email, vui lòng xem thêm hướng dẫn >>tại đây<

  7. Nội dung Email MKT

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin mẫu Email Template vừa được tạo.

Hướng dẫn chèn hình ảnh vào Email Template

Bước 1 : Truy cập vào website : https://imgbb.com/ và tiến hình upload hình ảnh bạn cần

Bước 2 : Sau khi upload hình ảnh thành công chọn thông tin như hình bên dưới và copy đường link của ảnh.

Bước 3 : Sau khi có link của hình ảnh, vào lại Email MKT, chọn thẻ hình ảnh (6) và tiến hành dán vừa link vừa copy vào (1) , sau đó bấm nút Insert là hoàn tất việc chèn ảnh vào email MKT.

Ghi chú :

  1. Link hình ảnh được copy dán vào

  2. Xác định vị trí của ảnh được chèn

  3. Kích thước ảnh được chèn

Last updated