💱Hướng dẫn thực hiện tính năng đối soát tự động

Tính năng Bank Transactions (Đối soát tự động): là tính năng giúp cho các trung tâm đối soát từng phiếu thu thanh toán theo hình thức chuyển khoản trực tiếp trên hệ thống, nhân viên kế toán không cần thực hiện các bước kiểm tra đối soát thông tin ngân hàng như trước đây.

Để thực hiện Đối soát tự động, ta thực hiện theo những bước sau:

Bước 1: Để gửi thông tin chuyển khoản và thông tin báo phí, vào module Payments và chọn hoá đơn, vào mục Receipt, vào phần tuỳ chọn Actions ở cạnh nút Pay, chọn Dowload Fee Slip.

Bước 2: Hệ thống sẽ tự động tạo ra Phiếu báo phí kèm mã QR, từ đó phụ huynh có thể trực tiếp chuyển khoản trực tuyến qua Phiếu báo phí này một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Bước 3: Khi phụ huynh chuyển khoản thành công, hệ thống sẽ thông báo đến nhân viên phụ trách và số tiền nhận được sẽ xuất hiện ở phần Amount receive via bank. Khi đó, trạng thái của phiếu thu sẽ là:

  • Paid: khách hàng đã chuyển tiền đủ (hoặc dư)

  • Unpaid: khách hàng chuyển tiền chưa đủ

Ngoài ra, trung tâm có thể gửi yêu cầu thanh toán về Mobile app cho học viên/phụ huynh qua tính năng Send Payment Request. Khi sử dụng tính năng này, hệ thống sẽ gửi thông tin thanh toán tới phụ huynh thông qua Mobile apps.

Anh chị có thể xem thêm video hướng dẫn tại đây :

Last updated