Gửi SMS theo Report

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Report, chúng ta chọn báo cáo "Payment List Report".

Bước 2: Tại màn hình báo cáo chi tiết những khoản thu với trạng thái thanh toán là "Unpaid", chọn Export Excel khi đi Apply (xem báo cáo trước khi xuất báo cáo ra file).

🙆‍♀️ Ghi chú :

  1. Thông tin filter để xuất báo cáo

  2. Nhấn Apply để xem báo cáo

  3. Xuất report dạng Excel

Bước 3: Chọn Apply xem báo cáo, tiếp theo chọn Export Excel, tải file Excel về máy, sau đó bỏ những filed không cần thiết chỉ giữ lại 2 filed TênSố điện thoại (filed số điện thoại phải có format là Text)

Bước 4: Vào module Students, chọn Send SMS (bạn có thể chọn 1 trong 2).

Bước 5: Tại màn hình Send SMS, chọn tải Template SMS List theo mẫu hệ thống và đưa danh sách học viên vào Template SMS List.

Mẫu template SMS

Bước 6: Sau khi có được file dữ liệu như mẫu, tiến hành import vào hệ thống. Cuối cùng nhấn Send để gửi tin nhắn.

Sau khi Upload file lên hệ thống, nhấn Submit hệ thống sẽ hiển thị danh sách học viên nhận được tin nhắn của trung tâm.

Ghi chú:

  1. Danh sách học viên nhận tin nhắn (bạn có thể nhập thêm số điện thoại)

  2. Nội dung gửi tin nhắn đến học viên (chọn theo Template hoặc bạn có thể soạn nội dung ngẫu nhiên, để chèn tên học viên thì bạn gõ $name).

  3. Kết quả: Thống kê số lượng bạn học viên nào đã nhận được tin nhắn, chưa nhận được tin nhắn, tổng số lượng tin nhắn đã gửi)

Last updated