Đăng nhập ứng dụng

Bước 1: Tải ứng dụng Mobile DOTB METRIKAL tại đây:

Bước 2: Mở ứng dụng DOTB METRIKAL trên Mobile và tiến hành Đăng nhập tài khoản

Ghi chú:

  1. URL trung tâm: là đường link dẫn đến trang CRM của trung tâm. Ví dụ trung tâm Universe có đường link https://universe.dotb.cloud/, người dùng sẽ nhập URL là universe.dotb.cloud

2, 3. Tài khoản/mật khẩu đăng nhập: là tài khoản người dùng đăng nhập tại hệ thống Dotb tương ứng với username/mật khẩu

Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng click chọn Đăng nhập

Last updated