Chỉnh sửa phiếu thu

Trường hợp số tiền thanh toán khác so với số tiền trên phiếu thu

Bước 1: Tại màn hình Payments, chọn thanh toán tương ứng

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của thanh toán, tại supanel Receipt, chọn phiếu thu cần chỉnh sửa

Bước 3: Chọn Edit Receipt để tiến hành chỉnh sửa phiếu thu

Bước 4: Nhập số tiền tương ứng với số tiền học viên đóng. Trường hợp tổng thanh toán là 5 triệu, học viên đóng 2 triệu thì hệ thống sẽ tự động tạo một phiếu thu Unpaid 3 triệu.

Last updated