Cấu hình Thư viện ảnh - Google Drive

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình Admin, chọn Google API Config.

Bước 3: Sau đó nhập Folder ID của thư mục mà bạn đã tạo trên Google Drive, tiếp theo click chọn Get Author Code.

Bước 4: Chọn tài khoản gmail chứa cài đặt thư mục hình ảnh.

Bước 5: Tiếp theo chọn Nâng cao, để cấp quyền truy cập

Bước 6: Chọn "Đi tới Google API Application"

Bước 7: Sau đó nhấn chọn Cho Phép để cấp quyền truy cập từ hệ thống

Bước 8: Sau khi cấp quyền truy cập xong, hệ thống sẽ gửi về một mã code, copy mã code.

Bước 9: Sau khi copy mã code xong, dán vào ô và nhấn Save.

Last updated