🎉CẬP NHẬT MOBILE APPS

Bản cập nhật lớn lần này chúng tôi vá một số lỗi liên quan đến thông tin học viên, giáo viên và cập nhật một số tính năng mới sau :

  • Tại màn hình trang chủ, thay vì hiển thị tất cả tin tức thì chỉ hiện 4 tin gần nhất.

  • Bổ sung nút "Xem tất cả", khi bấm sẽ hiển thị tất cả tin tức được đăng.

  • Bổ sung đếm lượt xem tin tức.

  • Bổ sung thao tác khi nhấn vào bài đăng

Last updated