Quên mật khẩu

Mật khẩu sẽ được reset lại mới khi Phụ Huynh lựa chọn chức năng này. Và lưu ý rằng mật khẩu khi thay đổi phải có ít nhất từ 6 đến 16 kí tự.

Bước 1 : Nếu phụ huynh quên mật khẩu đăng nhập, Phụ huynh click vào ô Quên Mật Khẩu .

Bước 2: Sau đó nhập số điện thoại của phụ huynh vào để hệ thống gửi mã xác thực, tiếp theo click vào nút Gửi.

Bước 3: Sau khi click nút Gửi , trong 60 hệ thống sẽ gửi mã xác thực (mã code) cho Phụ Huynh, sau đó Phụ huynh chỉ cần nhập vào 4 ô như hình, nếu nhập đúng thì nút màu vàng "Tiếp" sẽ hiện ra, Phụ huynh click vào nút Tiếp.

Bước 4: Sau đó Phụ Huynh đặt lại mật khẩu và click Lưu. App sẽ quay về màn hình đăng nhập, lúc này Phụ huynh đăng nhập với mật khẩu mới vừa được đặt lại là được.

Last updated