Quản lý phụ huynh học viên

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Parents, hệ thống sẽ hiển thị thông tin sơ lược hồ sơ phụ huynh học viên cho User.

Bước 2: Bạn có thể chọn vào từng phụ huynh để theo dõi thông tin phụ huynh.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Thông tin chi tiết của phụ huynh

  2. Thông tin học viên mà phụ huynh đã đăng kí.

Last updated