✈️Tích hợp với Ladipage.vn

Bước 1: Sau khi tạo xong Form điền thông tin, chọn Lưu Data để tiến hành cài đặt

Bước 2: Chọn Thêm để tạo Cấu hình Form mới

Bước 3: Chọn tài khoản liên kết: Tích hợp lưu data từ form về bên thứ 3 qua cổng API

Bước 4: Cấu hình tài khoản liên kết: Điền các thông tin cần thiết và đồng bộ các trường dữ liệu theo hướng dẫn, sau đó Lưu lại.

Hướng dẫn:

  1. Tên liên kết: Là tên gợi nhắc cho cấu hình lưu trữ này.

  2. API URL: Là đường dẫn url api mà bạn sẽ ghi nhận dữ liệu từ LadiPage.

    Điền API URL theo mẫu: https://api.dotb.cloud/ + tên miền EMS . Ví dụ: Trung tâm ABC English có tên miền sử dụng EMS là abc.dotb.cloud và muốn:

  3. API Content Type -> application/json

  4. Đồng bộ các trường thông tin: Bên trái là các trường thông tin bạn đã tạo trên form ở Landing Page, bạn cần lấy Tên Lấy Dữ Liệu của các trường của form LadiPage (hình bên dưới). Bên phải là tên Trường dữ liệu tương ứng trên EMS (tham khảo bảng bên dưới)

Lưu ý:

  • Những trường dữ liệu khác, bạn có thể tham khảo thêm <<ở đây>> hoặc liên hệ bộ phận CSKH để được tư vấn

  • Trường dữ liệu - EMS cần điền chính xác để có thể ghi nhận vào đúng Trường dữ liệu trên hệ thống.

Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.

Bước 5: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":

Bước 6: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 5, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành.

Bạn có thể tham khảo thêm Hướng dẫn Lưu data về API của Langdipage.vn theo đường dẫn sau: https://help.ladipage.vn/form-data/cac-buoc-cai-dat-luu-data/luu-data-ve-api

Last updated