🗓️Nhập điểm học tập

Bước 1: Ở màn hình danh sách module Classes, sau đó chọn lớp muốn xem bảng điểm/chấm điểm học viên.

Bước 2: Tại màn hình Lớp học, ở Subpanel phía bên dưới, nhấn vào Tab “Gradebooks” sau đó chọn bảng điểm mà bạn cần xem/chấm điểm hoặc thay đổi cấu trúc bảng điểm.

Bước 3: Tại màn hình quản lý bảng điểm, chọn “Input Mark”.

Bước 4: Tiếp theo nhập thông tin điểm số, comment học viên. Cuối cùng chọn Save Gradebook.

🙆♀ Ghi chú:

Nhập điểm học viên (Màu trắng bạn nhập, màu đậm hơn bạn không được nhập)

Lưu ý nếu có Comment: Nhấn vào comment, giáo viên nhập comment cho học viên sau đó nhấn chọn Post để lưu lên hệ thống.​

Video hướng dẫn Nhập điểm học tập trên hệ thống

Last updated