📆Lịch dạy trong tuần

Tại màn hình Home ở bên góc trái, khi nhấn vào, hệ thống sẽ show ra lịch giảng dạy trong 7 ngày trong tuần, và sẽ có kèm link google meeting trong các buổi.

Last updated