Chuyển trung tâm

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Students, chọn vào học viên có nhu cầu chuyển trung tâm.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Students, nhấn chọn vào action cạnh button Edit và chọn Moving Center.

Bước 3: Tại màn hình chuyển trung tâm, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường (field) có chữ Required bắt buộc phải nhập thông tin vào, những field khác có thể bỏ qua, sau đó nhấn chọn button Save.

  1. Thông tin gói học, số giờ remain và số tiền mà học viên còn lại ở hiện tại center hiện tại

  2. Trung tâm mà học viên muốn chuyển đến

  3. Phí admin chuyển trung tâm

  4. Thông tin trung tâm mới mà học viên lựa chọn chuyển tới.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin chuyển trung tâm của học viên sau khi Save thành công.

Video hướng dẫn học phí từ trung tâm sang trung tâm

Last updated