Loại thanh toán - Payment Type

Bao gồm phí mua khóa học, phí đặt cọc, phí kiểm tra đầu vào, phí thu tiền sách.

Phí mua khóa học - Cashholder

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Payment, chọn Create Payment để mở ra màn hình thêm mới Payment.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới thanh toán nhập đầy đủ các thông tin mà học viên mua khóa học như discount, số giờ mua,... và lưu ý chọn Payment Type là Cashholder. Sau đó check vào ô Auto - Enroll để chọn Lớp, Ngày bắt đầu học của học viên, hệ thống sẽ tự động Enroll đưa học viên vào lớp, sau khi đã thu tiền. Cuối cùng nhấn Save để hoàn tất.

🙆‍♀️ Ghi chú:

 1. Lựa chọn Payment typeCashholder.

 2. Lựa chọn khoá học viên mua.

 3. Nhập số giờ học viên mua khóa học (có thể nhập tổng số giờ nếu 2 hoặc 3 khóa cùng KOC).

 4. Lựa chọn các Discount/Sponsor (Nếu có).

 5. Lựa chọn khoảng tiền đã đặt cọc trước đó để sử dụng.

 6. Lựa chọn số lần thanh toán

 7. Nhấn chọn Auto-Enroll: Chọn lớp, ngày bắt đầu học của học viên. Hệ thống sẽ tự động add học viên vào lớp, sau khi đã thực hiện thu tiền.

Bước 3: Sau khi Save thành công, hệ thống hiển thị thông tin Payment vừa được tạo ở bên dưới. Cuối cùng tiến hàng thực hiện thu tiền học viên.

Ghi chú:

Hướng dẫn cách thức thu tiền: >> Tại Đây <<

Video hướng dẫn quản lý đăng ký học của học viên

Phí đặt cọc - Deposit

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Payment chọn Create Payment để mở ra màn hình thêm mới Payment.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới thanh toán nhập đầy đủ các thông tin mà học viên đặt cọc, sau đó nhấn Save để hoàn tất.

🙆‍♀️ Ghi chú:

 1. Lựa chọn Khóa học

 2. Lựa chọn Payment Type là: Deposit

 3. Nhập số tiền đặt cọc.

 4. Lựa chọn số lần thanh toán

Video hướng dẫn thu tiền đặt cọc

Phí kiểm tra đầu vào - Placement Test

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Payment, chọn Create Payment để mở ra màn hình thêm mới Payment.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới thanh toán Placement Test, nhập đầy đủ các thông tin học viên đã đóng Placement Test, sau đó nhấn Save để hoàn tất.

🙆‍♀️ Ghi chú:

 1. Lựa chọn Học viên đóng tiền Placement Test.

 2. Lựa chọn loại Payment là: Placement Test.

 3. Nhập số tiền đóng để tham gia kiểm tra.

 4. Ngày thanh toán Payment.

 5. Chọn xuất hóa đơn cho công ty (nếu có) và điền đầy đủ thông tin yêu cầu.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Payment được tạo.

Phí thu tiền sách - Book/Gift

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Payment, chọn Create Payment để mở ra màn hình thêm mới Payment.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới thanh toán, nhập đầy đủ các thông tin sách, số lượng mà học viên mua nhấn Save để hoàn tất.

🙆‍♀️ Ghi chú:

 1. Lựa chọn Học Viên.

 2. Lựa chọn loại Payment là: Book/Gift

 3. Sách, số lượng mà học viên đăng kí mua.

 4. Thêm Discount/Sponsor/Loyalty cho học viên (Nếu có).

(*): Nếu sách tặng học viên tích chọn option Free Book/Gift.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Payment Book/Gift được tạo.

Video hướng dẫn quản lý thanh toán Sách/Quà tặng

Last updated