Tích điểm Loyalty

🙆‍♀️ Có 2 cách tích điểm Loyalty cho học viên

Cách 1: Học viên đi học, điểm danh mỗi buổi sẽ tích điểm cho học viên trong màn hình điểm danh cột "Loyalty Point"

Cách 2: Tích điểm khi học viên mua gói học hoặc Enroll vào lớp

Cách 3: User tạo điểm thưởng/trừ điểm học viên

Cách 1

Chúng ta tích điểm dựa vào quá trình học làm bài tập về nhà, điểm danh của học viên trong màn hình Attendance and Homework.

Cách 2

Bước 1: Với những chương trình học có đơn giá học phí áp dụng chính sách tích điểm cho học viên, user chỉ cần tick vào box "Apply Loyalty Reward?".

Bước 2: Mỗi học viên nếu mua gói học (cashholder) với chương trình học có áp dụng tích điểm thì sẽ được tích 3% điểm dựa trên tổng số tiền (gross) mà học viên đóng.

Cách 3

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Loyalty chọn Create Loyalty để mở ra màn hình tạo mới Loyalty.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Loyalty, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, sau đó chọn Save để hoàn tất .

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Loại Loyalty (Điểm giới thiệu, điểm thưởng, điểm trừ).

  2. Số điểm cộng/trừ.

  3. Chọn học viên cộng/trừ điểm.

  4. Ngày cộng/trừ điểm.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Loyalty sau khi tạo thành công.

Last updated