Xem danh sách học viên delay học phí

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Payments, tại Menu Action Filter nhấn chọn Create.

Bước 2: Tiếp theo chọn tiêu chí mà bạn muốn lọc, ví dụ chúng tôi lọc theo Payment Type của học viên.

Bước 3: Hệ thống sẽ load theo danh sách học viên thỏa mãn tiêu chí mà người dùng đã chọn, ví dụ chúng tôi lọc học viên theo Status là "Delay".

Bước 4: Hệ thống sẽ load danh sách những học viên nào đang Delay học phí.

Last updated