📚Áp dụng chiết khấu với Book/Gift

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Discounts, chọn Create Discount để mở ra màn hình thêm mới Discount.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới chiết khấu, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường (field) có chữ Required bắt buộc phải nhập thông tin vào, những field khác có thể bỏ qua, sau đó nhấn chọn button Save để hoàn tất việc tạo ra một Discounts mới.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Thông tin Discount

  2. Số tiền/ Phần Trăm Discount.

  3. Discount áp dụng với hình thức Payment Cashholder/Book/Gift/All.

  4. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc discount.

🙋‍♂️ Lưu ý: Có thể chỉ nhập số tiền hoặc phần trăm Discount

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của chiết khấu sau khi tạo thành công.

Bước 4: Sau khi tạo Discount thành công, kéo xuống Subpanel, chọn tab "Do not Apply with Discounts" để thêm chiết khấu không được áp dụng đi kèm với Discount bạn tạo.

Bước 5: Cuối cùng bấm chọn Select để link đến Discount bạn cần không được áp dụng đi kèm với Discount mà bạn đã tạo.

Last updated