Cấu hình HotLine

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình Admin, chọn Mobile App Config.

Bước 3: Nhập số Hotline và cuối cùng click Save.

Ghi chú:

  1. Setup màu cho Mobile App, nếu không set thì mặc định app sẽ lấy theo màu mặc định của Brand.

  2. Số Hotline của Center.

  3. Cho phép người dùng Upload ảnh Profile hoặc ảnh bìa.

  4. Hide/Unhide lượt view của News trên Mobile App.

Last updated