Xem thư viện ảnh của học viên

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, click vào Thư Viện Ảnh để xem hoạt động của học viên trong lớp.

Bước 2: Click vào chọn lớp mà phụ huynh muốn xem hoạt động của bé.

Bước 3: Chọn vào lớp cần xem ảnh.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thư viện ảnh của học viên.