Giao diện và ngôn ngữ

Bước 1: Tại màn hình truy cập của App, người dùng click chọn vào biểu tượng Tài khoản

Bước 2: Chọn Giao diện và ngôn ngữ để tiến hành cập nhật lại

Thay đổi màu của Dashboard theo nhu cầu:

Thay đổi ngôn ngữ của apps, tùy chọn ngôn ngữ Tiếng Anh/ Tiếng Việt

Last updated