Đổi ngày khai giảng

Bước 1: Click chuột vào module Classes, click chọn Lớp mà bạn muốn đổi ngày khai giảng.

Bước 2: Tại màn hình Classes click vào Edit.

Bước 3: Tiếp theo click vào Change Start Date để thay đổi ngày khai giảng.

Bước 4: Tại màn hình chỉnh sửa ngày khai giảng, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết. Sau đó click Save để hoàn tất.

🙆♀ Ghi chú:

1: Chọn ngày khai giảng muốn thay đổi.

2: Lý do thay đổi ngày khai giảng và có thể đổi lại lịch học mới (nếu muốn).

3: Lịch học gần đây của lớp được tạo.

🙋♂ Lưu ý: Khi thay đổi ngày khai giảng (Change Start Date), tất cả các dữ liệu điểm danh của các buổi học đều sẽ bị mất