Đổi ngày khai giảng

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes, nhấn chọn Lớp mà bạn muốn đổi ngày khai giảng.

Bước 2: Tại màn hình Classes, nhấn vào Edit.

Bước 3: Tiếp theo chọn vào Change Start Date để thay đổi ngày khai giảng.

Bước 4: Tại màn hình chỉnh sửa ngày khai giảng, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết. Sau đó nhấn Save để hoàn tất.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Chọn ngày khai giảng muốn thay đổi.

  2. Lý do thay đổi ngày khai giảng và có thể đổi lại lịch học mới (nếu muốn).

  3. Lịch học gần đây của lớp được tạo.

🙋‍♂️ Lưu ý: Khi thay đổi ngày khai giảng (Change Start Date), tất cả các dữ liệu điểm danh của các buổi học đều sẽ bị mất

Video hướng dẫn Đổi ngày khai giảng - Đổi lịch lớp

Last updated