Cập nhật thông tin tài khoản

Bước 1: Tại màn hình truy cập của App, người dùng click chọn vào biểu tượng Tài khoản

Bước 2: Chọn Edit để cập nhật thông tin tài khoản

Bước 3: Cập nhật thông tin người dùng, sau đó chọn Lưu

Last updated