Thông tin Thời khóa biểu

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, click vào chức năng Lịch học để theo dõi Thời khóa biểu của học viên.

Bước 2: Click vào để lựa chọn buổi học tương ứng cần xem chi tiết.

Ghi chú:

  • Màu xám: Buổi học đã hết thúc.

  • Màu xanh: Buổi học chưa kết thúc.

  • Click vào ô hình chữ nhật màu xanh/màu xanh thông tin lịch học hệ thống sẽ show ra chi tiết lịch học.

Bước 3: Ứng dụng hiển thị thông tin chi tiết của buổi học đó.