Comment on page

Cấu hình SMS

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.
Bước 2: Tại màn hình Admin, chọn SMS Gateway Setting.
Bước 3: Chọn Center và nhà cung cấp, sau đó nhập các thông tin mà bên nhà mang cung cấp.
🙆♀
Lưu ý:
  1. 1.
    Center: cấu hình được trung tâm
  2. 2.
    Supplier: nhà cung cấp dịch vụ
  3. 3.
    Thông số kĩ thuật từ nhà cung cấp Call Center và thông số này sẽ do nhà cung cấp phát.
Bước 4: Cuối cùng chọn Save để hoàn tất.