☎️Cấu hình SMS

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình Admin, chọn SMS Gateway Setting.

Bước 3: Chọn Center và nhà cung cấp, sau đó nhập các thông tin mà bên nhà mang cung cấp.

🙆‍♀️ Lưu ý:

  1. Center: cấu hình được trung tâm

  2. Supplier: nhà cung cấp dịch vụ

  3. Thông số kĩ thuật từ nhà cung cấp Call Center và thông số này sẽ do nhà cung cấp phát.

Bước 4: Cuối cùng chọn Save để hoàn tất.

Last updated