Phân quyền cho Users

Set Center mặc định (cách 1)

Bước 1: Tại avatar người dùng, tại Action Menu, nhấn vào chọn Team Management. Sau đó chọn Center mặc định để set cho Users.

Bước 2: Tại màn hình của Center set cho Users, chọn vào Add Users, sau đó chọn người dùng Set vào trung tâm.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Thông tin Users.

  2. Center mặc định (chọn cho Users).

  3. Chọn phân quyền cho Users (Users có quyền truy cập nào).

  4. Trạng thái của Users (Active/InActive).

  5. Hiển thị tất cả Users của Center.

  6. Thêm Users vào Center (click chọn Users hoặc bạn có thể tích vào ô vuông, sau đó chọn Select (nếu set cho nhiều người)).

1.Thông tin tìm kiếm

2.Danh sách Users

Bước 3: Sau khi set người dùng vào trung tâm. Bạn có thể set quyền truy cập cho Users. Sau đó chọn Save.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Center mặc định

  2. Phân Quyền cho Users

Phân quyền cho Users (Cách 2)

Bước 1: Đưa chuột vào Menu Admin. Tại Action Menu click vào chọn Users. Sau đó Users cần set quyền.

Bước 2: Tại màn hình Users, chọn vào tab Access chọn Roles.

Bước 3: Tại màn hình Roles. Chọn vào select để chọn quyền bạn cần set cho Users.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Chọn quyền cho Users

  2. Chọn Center cho Users

Bước 4: Tại màn hình set Roles cho Users, bạn cho role cần Set (Có thể set cho nhiều users bằng cách chọn vào ô vuông, sau đó click Select), nếu set cho 1 người bạn chọn vào Users đó.

Bước 5: Hệ thống hiển thị thông tin set quyền cho users thành công.

Video hướng dẫn phân quyền cho Users

Last updated