Quản lí lịch nghỉ lễ trong năm

Bước 1: Đưa chuột vào proflie, sau đó click chọn Admin.

Bước 2: Tại màn hình Admin, click chọn Public Holiday.

Bước 3: Tại màn hình Holidays, click chọn Add Holiday.

Bước 4: Sau đó chọn ngày cần set up Holiday, click Save để hoàn tất.