📅Public Holiday - Quản lý lịch nghỉ lễ trong năm

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Administration, chọn Public Holiday.

Bước 3: Tại màn hình Holidays, nhấn chọn Add Holiday.

Bước 4: Sau đó chọn ngày cần set up Holiday, nhấn Save để hoàn tất.

Video hướng dẫn Quản lý lịch nghỉ lễ trong năm

Last updated