Quản lí sự vụ

Quản lí phiếu thu

Bước 1: Đưa chuột vào module Payment, click chọn Payment muốn thức hiện việc xuất phiếu thu.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Payment, Click tab subpanel “Receipt”, sau đó click Export ” để tiến hành xuất phiếu thu cho học viên.

Bước 3: Kết quả sau khi thực hiện việc xuất phiếu thu cho học viên.

Quản lí chiết khấu(Discount)

Bước 1: Click chuột vào module Discount chọn Create Discount.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới chiết khấu, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, Sau đó click Save để hoàn tất.

🙆♀ Ghi chú:

1:Số tiền discount.

2:Phần trăm discount

3: Discount không áp dụng với một số trung tâm hoặc giới thiệu học viên,….

4: Loại giảm giá

5: Ngày bắt đầu,ngày kết thúc discount.

🙋♂ Lưu ý: Có thể chỉ nhập số tiền hoặc phần trăm Discount

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của chiết khấu sau khi tạo thành công.

Quản lí Voucher

Bước 1: Đưa chuột vào module Sponsors Code chọn Create Voucher.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Voucher, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, Sau đó Click Save để hoàn tất.

🙆♀ Ghi chú:

1: Tên Voucher (có thể nhập chữ hoặc số),Số tiền, phần trăm giảm giá

2: Trạng thái của Voucher và loại áp dụng

3: Số lần sử dụng Voucher và ngày bắt đầu,kết thúc lượt sử dụng Voucher

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Voucher sau khi tạo thành công.

Quản lí Loyalty

Tính năng tích điểm này cho phép học viên sử dụng để trừ vào tiền mua sách hoặc học phí cho khóa học.

Tích điểm Loyalty

🙆♀ Có 2 cách tích điểm Loyalty cho học viên

Cách 1 : Học viên đi học, điểm danh mỗi buổi sẽ tích điểm cho học viên trong màn hình điểm danh cột "Loyalty Point "

Cách 2: Tích điểm khi học viên mua gói học hoặc Enroll vào lớp.

Cách 3: User tạo điểm thưởng/trừ điểm học viên

Cách 1

Tích điểm dựa vào quá trình học làm bài tập về nhà, điểm danh cho học viên trong màn hình Attendance and Homework

Cách 2

Bước 1 : Với những chương trình học có đơn giá học phí áp dụng chính sách tích điểm cho học viên, user chỉ cần tích vào box "Apply Loyalty Reward ?"

Bước 2 : Môi học viên nếu mua gói học (cashholder) với chương trình học có áp dụng tích điểm thì sẽ được tích 3% điểm dựa trên tổng số tiền (gross) mà học viên đóng.

Cách 3

Bước 1: Đưa chuột vào Menu Loyalty chọn Create Loyalty.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Loyalty, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, Sau đó click Save để hoàn tất .

🙆♀ Ghi chú:

1:Loại Loyalty (Điểm giới thiệu,điểm thưởng,điểm trừ).

2:Số điểm cộng/trừ

3: Chọn học viên cộng/trừ điểm

4: Ngày cộng/trừ điểm

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Loyalty sau khi tạo thành công.

Sử dụng điểm Loyalty

🙆♀ Mỗi điểm học viên tích được sẽ được đổi thành tiền và trừ ra cho payment học viên thanh toán, 1 Điểm sẽ tương đương với 1000 VNĐ

Bước 1: Tại màn hình thanh toán ví dụ với thanh toán Book/Gift, chọn Loyalty sau đó click vào button Use Loyalty, nhập số điểm mà học viên muốn sử dụng.

Bước 2: Màn hình input số điểm Loyalty học viên hiện lên, user chỉ cần nhập số điểm mà học viên muốn sử dụng.

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động trừ số tiền học viên sau thanh toán.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin chuyển trung tâm của học viên sau khi Save thành công.