Tạo Center

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Team Management để mở ra màn hình Team Management.

Bước 2: Tại màn hình Team Management, chọn vào (+) để thêm Center cho trung tâm.

Bước 3: Tại màn hình tạo mới Center, nhập đầy đủ thông tin. Sau đó click Save.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin Center mới được tạo sau khi Save thành công. Bạn có thể nhấn vào (+) để tạo Center mới tiếp theo.

Last updated