Hoàn tiền

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Students, chọn vào học viên có nhu cầu hoàn tiền.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của module Students, nhấn chọn vào action cạnh button Edit và chọn Refund.

Bước 3: Tại màn hình hoàn tiền học phí, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường (field) có chữ Required bắt buộc phải nhập thông tin vào, những field khác có thể bỏ qua, sau đó nhấn chọn button Save.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Thông tin gói học còn lại (Remain hour/Remain Amount) mà học viên đã paid (delay, cashholder, deposit ).

  2. Phí charge giữ chổ học viên (nếu có)

  3. Số tiền học viên nhận refund.

  4. Lí do, thông tin thêm về việc refund.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin hoàn tiền của học viên sau khi Save thành công.

Video hướng dẫn hoàn tiền học phí

Last updated