Nhận và gửi phản hồi về Phụ Huynh

Bước 1: Vào module Feedbacks , chọn Feedback phụ huynh gửi phản hồi về trung tâm.

Bước 2: Tại màn hình Feedback, chọn tab Comment, sau đó click vào nút dấu (+)

Bước 3: Cuối cùng nhập nội dung phản hồi gửi về cho Phụ Huynh. Cuối cùng click Save.