🌱Nhận và gửi phản hồi về Phụ Huynh

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Feedbacks , chọn Feedback phụ huynh gửi phản hồi về trung tâm.

Bước 2: Tại màn hình Feedback, chọn tab Comment, sau đó click vào nút dấu (+).

Bước 3: Cuối cùng nhập nội dung phản hồi gửi về cho phụ huynh. Cuối cùng click Save.

Last updated