Nhận và gửi phản hồi về Phụ Huynh

Bước 1: Vào module Feedbacks , chọn Feedbacks mà học viên gửi phản hồi về trung tâm.

Bước 2: Tại màn hình Feedback, chọn Create Feedbacl và sau đó nhập nội dung phản hồi gửi về cho Phụ Huynh. Cuối cùng click Save.