Product Catalog

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình admin, chọn Product Catalog.

Bước 3: Tại màn hình Product Catalog, chọn Create Product Catalog để mở ra màn hình thêm mới Product Catalog.

Bước 4: Tại màn hình tạo mới Product Catalog, nhập đầy đủ thông tin. Sau đó nhấn Save để hoàn tất việc tạo mới một Product Catalog.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Tên sách và mã sách.

  2. Đơn giá và ngày sách nhập/xuất về kho.

  3. Thể loại và tên danh mục.

  4. Đơn vị (Unit hoặc Set).

Bước 5: Hệ thống hiển thị chi tiết thông tin Product Catalog sau khi tạo thành công.

Video hướng dẫn Nhập sản phẩm sách/ quà tặng

Last updated