Chuyển nhượng học phí

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Students, nhấn vào học viên có nhu cầu chuyển nhượng học phí.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của module Students, nhấn chọn vào action cạnh button Edit và chọn Transfer Fee.

Bước 3: Tại màn hình chuyển nhượng học phí, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường (field) có chữ Required bắt buộc phải nhập thông tin vào, những field khác có thể bỏ qua, sau đó nhấn chọn button Save.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Thông tin gói học còn lại (Remain hour/Remain Amount) mà học viên đã paid (delay, cashholder, deposit).

  2. Thông tin học viên được nhận học phí (học viên B) từ học viên A.

  3. Phí admin chuyển học viên từ A sang B (Nếu có).

  4. Thông tin thêm được chuyển học phí .

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin chuyển chuyển nhượng học phí của học viên, sau khi Save thành công.

Video hướng dẫn chuyển nhượng học phí

Last updated