🔎Cấu hình Search

Tính năng này được sử dụng khi search global hiện ra kết quả "No results were found."

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình Admin, chọn Search.

Bước 3: Sau đó chọn "Schedule System Index", hệ thống sẽ show ra popup thông báo, nhấn chọn "OK".

Bước 4: Cuối cùng, tick chọn check box như hình bên dưới và nhấn "Index", đợi 7 phút. Hệ thống sẽ cho ra kết quả search bình thường.

Last updated