Cấu hình Search

Tính năng này được sử dụng khi search global hiện ra kết quả "No results were found."

Bước 1: Click chọn action "Admin".

Bước 2 : Tại màn hình Admin, click chọn "Search".

Bước 3: Sau đó chọn "Schedule System Index", hệ thống sẽ show ra popup thông báo, click chọn "OK".

Bước 4: Cuối cùng, tick chọn check box như hình bên dưới và click "Index" , đợi 7 phút. Hệ thống sẽ cho ra kết quả search bình thường.