🤝Tích hợp Landing Page / Website

Tích hợp Landing Page / Website sẽ giúp tự động đồng bộ thông tin của Học viên tiềm năng về hệ thống EMS mà không cần người dùng phải tạo hoặc nhập dữ liệu

Landing Page

Landing page còn gọi là trang đích, là một trang web độc lập, được tạo riêng cho chiến dịch tiếp thị hoặc quảng cáo, nhằm mục đích thu thập thông tin khách hàng hoặc bán hàng.

Landing page có nhiều mục đích, tuỳ vào doanh nghiệp hoặc mục tiêu quảng cáo của bạn mà nó có nhiều chức năng. Tuy nhiên, nhìn chung thì Landing page có những mục đích sau: Thu thập thông tin khách hàng, Giới thiệu sản phẩm, Giới thiệu doanh nghiệp...

API

API - Application Programming Interface (giao diện lập trình ứng dụng) là các phương thức, giao thức kết nối với các thư viện và ứng dụng khác.

Web API là một phương thức dùng để cho phép các ứng dụng khác nhau có thể giao tiếp, trao đổi dữ liệu qua lại. Dữ liệu được Web API trả lại thường ở dạng JSON hoặc XML thông qua giao thức HTTP hoặc HTTPS.

Video Hướng dẫn tổng quan về Đồng bộ thông tin Học viên tiềm năng từ Form Landing Page / Website về hệ thống EMS:

Last updated