Đổi mật khẩu ứng dụng

Lưu ý rằng mật khẩu khi thay đổi phải có ít nhất từ 6 đến 16 kí tự.

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, click vào icon avatar để hiển thị danh sách chức năng của ứng dụng.

Bước 2: Chọn chức năng Cài đặt trên ứng dụng.

Bước 3: Tiếp theo, chọn chức năng Đổi mật khẩu.

Bước 4: Ứng dụng sẽ hiển thị giao diện như trên màn hình. Người dùng phải nhập đầy đủ thông tin để tiến hành đổi mật khẩu.

Ghi chú:

  • Mật khẩu mới phải từ 6 ký tự trở lên.

  • Mật khẩu mớiXác nhận mật khẩu phải khớp với nhau.

Bước 5: Sau khi điền đầy đủ thông tin, người dùng bấm vào nút Lưu để hệ thống cập nhật mật khẩu mới

Last updated