Đăng nhập ứng dụng

Bước 1: Tải ứng dụng Mobile DOTB SEA tại đây:

Bước 2: Mở ứng dụng DOTB SEA trên Mobile và nhấn vào ô Bắt đầu trên màn hình.

Bước 3: Tìm kiếm Trung tâm học viên theo học

Bước 4: Lựa chọn vai trò là "Học viên/Phụ huynh" sau đó nhấn vào ô Tiếp theo trên màn hình

Bước 5: Nhập Số điện thoại/Mật khẩu đã được cung cấp sẵn. (Đối với người dùng dùng thử, có thể đăng nhập với Số điện thoại/Mật khẩu là: demo/demo). Và tiến hành đăng nhập.

Bước 6: Đăng nhập thành công, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình Trang chủ như hình bên dưới:

Last updated