Marketing - News

Gửi thông báo các sự kiện, hoạt động của trung tâm.

Bước 1: Vào module News, chọn Create News.

Bước 2: Tại màn hình News, nhập thông tin Thông báo sự kiện, hình ảnh và chọn đối tượng được xem News, click Pin For Student App để ghim Tin tức trên ứng dụng học viên. Cuối cùng click Save.