Marketing - News

Gửi thông báo các sự kiện, hoạt động của trung tâm.

Bước 1: Vào module News, chọn Create News.

Bước 2: Tại màn hình News, nhập thông tin Thông báo sự kiện, hình ảnh và chọn đôi tượng được xem News. Cuối cùng click Save.