📰Marketing - News

Gửi thông báo các sự kiện, hoạt động của trung tâm.

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module News, chọn Create News.

Bước 2: Tại màn hình News, nhập thông tin Thông báo sự kiện, hình ảnh và chọn đối tượng được xem News, chọn Pin For Student App để ghim Tin tức trên ứng dụng học viên. Cuối cùng click Save.

Video hướng dẫn Tạo Tin tức và gửi thông báo về app học viên

Last updated