🏬Cấu hình hóa đơn điện tử

Cấu hình thông tin hóa đơn điện tử theo từng chi nhánh

Bước 1: Tại avatar người dùng, bấm chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình Admin chọn Payment Setting.

Bước 3: Tại màn hình Payment Setting, tại tab E-Invoice, bấm vào chữ Click here.

Bước 4: Màn hình cấu hình Hóa đơn Điện Tử, bấm vào nút Create để tạo thông tin cấu hình.

Bước 5: Tại màn hình cấu hình Hóa đơn Điện Tử, chọn center cần cấu hình thông tin, thông số Hóa đơn Điện Tử nhà cung cấp đã cấp nhập vào như hình bên dưới. Cuối cùng nhấn Save để hoàn thành.

🙆‍♀️ Lưu ý :

Thông số kĩ thuật từ nhà cung cấp HDDT và thông số này sẽ do nhà cung cấp cấp phát.

Video hướng dẫn cấu hình Hóa đơn Điện Tử

Last updated