Quản lý giờ phụ đạo, event, admin, tính năng Sync PT/Demo

Chức năng Admin Hours

Bước 1: Nhấn chuột vào module Admin Hours, sau đó chọn ngày cần xếp cho giáo viên và nhập thông tin giáo viên cần xếp, thời gian, task,... tiếp theo nhấn chọn Add.

🙆‍♀️ Ghi chú:

 1. Giáo viên cần xếp buổi phụ đạo, phụ trách kiểm tra đầu vào.

 2. Task giáo viên.

 3. Thời gian giáo viên tham gia.

 4. Mô tả thêm thông tin (nếu có).

Bước 2: Sau khi chọn Add thành công, màn hình Added entries hiển thị thông tin giáo viên đã được xếp thời gian phụ đạo bên dưới. Cuối cùng nhấn Save để lưu lại.

Bước 3: Sau khi lưu thành công, ngày xếp lịch cho giáo viên trên lịch sẽ được tô màu vàng.

Ghi chú:

 1. Ô được tô vàng là ngày có lịch kiểm tra đầu vào, học thử, phụ đạo hoặc sự kiện nào đó có giáo viên phụ trách.

 2. Ô được tô màu xanh lá là ngày hiện tại.

 3. Tính năng Sync PT/Demo sẽ đồng bộ các buổi PT/Demo tương ứng từ module Schedules với điều kiện là có thêm giáo viên cho buổi PT/Demo đó lên module Admin Hours.

Chi tiết tính năng Sync PT/Demo

Bước 1: Chọn module Schedules và tạo Schedules Placement Test hoặc Schedules Demo và có thêm giáo viên phụ trách. Ở đây DOTB đã tạo sẵn để thao tác nhanh hơn.

Lưu ý:

 1. Schedule Type là Placement Test hoặc Demo mới có thể đồng bộ được.

 2. Bắt buộc có giáo viên phụ trách mới đồng bộ được.

 3. Chọn ngày đồng bộ phải tương ứng với ngày của Schedules.

Bước 2: Tại module Admin Hours chọn ngày tương ứng với Schedules cần thực hiện đồng bộ. Ở đây DOTB chọn ngày 10/06/2023 tương ứng với Schedules ở trên.

Ghi chú:

 1. Chọn ngày cần đồng bộ.

 2. Ấn nút Sync PT/Demo để thực hiện đồng bộ.

Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin chi tiết các buổi PT/Demo có thể đồng bộ. Đồng thời ô ngày đã chọn cũng được tô vàng. Cuối cùng ấn Save để lưu lại để hoàn tất đồng bộ.

Last updated