Học viên Delay (Bảo lưu)

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes, chọn lớp mà học viên muốn delay.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết Classes, nhấn vào subpanel chọn tab “Student Situations” sau đó chọn button Delay.

Bước 3: Tại màn hình Delay, nhập chọn thời gian mà học viên này bắt đầu delay và nhập lí do delay. Sau đó nhấn Save để hoàn tất.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Thông tin học viên delay lớp.

  2. Chọn thời gian bắt đầu Delay (Mặc định hệ thống sẽ lấy từ ngày user chọn ngày bắt đầu delay đến hết ngày kết thúc lớp học).

  3. Số dư của học viên trong khoảng thời gian Delay.

  4. Lý do delay.

Bước 4: Kết quả sau khi Delay học viên.

Last updated