Tài khoản và bảo mật

Bước 1: Tại màn hình truy cập của App, người dùng click chọn vào biểu tượng Tài khoản

Bước 2: Chọn Tài khoản và bảo mật để cài đặt nâng cao bảo mật của tài khoản

Thiết lập sinh trắc học (nếu có)

Đổi mật khẩu

Last updated