Quản lý hồ sơ học viên, lịch sử thanh toán

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Students, hệ thống sẽ hiển thị thông tin sơ lược hồ sơ học viên cho User.

Bước 2: Bạn có thể chọn vào từng học viên để theo dõi thông tin học viên, lịch sử thanh toán, học nợ, học demo, lịch sử cuộc gọi,..

Last updated