Links

Ghi nhận Feedback/Complaint về lớp học

Trường hợp học viên có sử dụng mobile app
Bước 1: Học viên tạo Feedback và gửi cho bộ phận quản lý lớp học
Bước 2: Bộ phận quản lý lớp học nhận được Feedback của học viên (Ảnh để tạm thời)
Bước 3: Bộ phận quản lý lớp học ghi nhận và phản hồi Feedback của học viên
Trường hợp không sử dụng mobile app
Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Feedback, chọn Create Feedback để mở ra màn hình thêm mới Feedback.
Bước 2: Tại màn hình tạo Feedback, nhập đầy đủ thông tin mà học viên/giáo viên,.. feedback. Sau đó nhấn nút Save.
🙆‍♀️
Ghi chú:
 1. 1.
  Tiêu đề Feedback
 2. 2.
  Feedback của học viên nào (Ai là người Feedback)
 3. 3.
  Liên quan đến lớp nào (Lớp học viên đang học)
 4. 4.
  Nội dung Học viên/Phụ huynh Feedback
 5. 5.
  Nguồn Feedback
👉
Status Feedback:
New: Mới nhận/tạo Feedback từ phụ huynh/học viên
Assign: Đã tiếp nhận
Pending Input: Đang xử lí
Closed: Đã giải quyết.
Hoặc có thể tạo Feedback của phụ huynh trong profile của học viên băng cách
Vào Module Students, chọn Student cần tạo Feedback.
Sau đó chọn Case.
Bước 3: Hệ thống hiển thị nội dung feedback sau khi lưu thành công.
Video hướng dẫn Ghi nhận feedback/ complaint về lớp học