Đăng ký tham gia Apple Developer Program (khởi tạo)

Để thực hiện đăng ký tham gia Apple Developer Program, Khách hàng cần chuẩn bị các thông tin sau:

  1. Tên Công ty tiếng Anh được ghi trên trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  2. Bản chụp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bắt đầu đăng ký Apple Developer Program

Khi bạn đã đăng nhập với Apple ID vừa tạo hoặc đã có sẵn Apple, màn hình hiển thị như sau. Bạn hãy click vào mục như bôi đỏ dưới hình để tham gia vào chương trình Apple Developer. 1. Truy cập: https://developer.apple.com/register/agree/

2. Click vào các thông tin bên dưới

3. Tiếp tục click vào Join the Apple Developer Program

4. Kế đến, bạn chọn nút "Enroll" màu xanh phía trên bên phải màn hình, chọn tiếp "Start your enrollment"

5. Điền đầy đủ thông tin cá nhân và chọn Continue

6. Chọn Company / Organization để đăng ký loại tài khoản doanh nghiệp

7. Đến đây nếu bạn có số DUNS thì bấm Continue nếu chưa thì bấm Check now để đăng ký và xem hướng dẫn đăng ký mã DUNS bên dưới

Lưu ý: khi bấm Check Now hãy mở tab trình duyệt mới và giữ nguyên trình duyệt hiện tại để sử dụng sau khi lấy mã DUNS

Last updated