🖼️Tính năng Thư viện ảnh

Cải tiến: - Tốc độ xử lý hình ảnh và video đưa lên hệ thống mượt mà hơn - Có thể kéo thả ảnh/video từ File lưu trữ vào ô Upload - Theo dõi được dung lượng của mỗi tệp upload và tiến độ xử lý (%) - Có thể download được hình ảnh và video đã đăng tải trên hệ thống - Upload album ảnh được theo Lớp hoặc Trung tâm - Hiển thị lượt thích của giáo viên và học viên, lượt bình luận của học viên

Giao diện mới của màn hình tạo Thư viện ảnh (Gallery)

Lưu ý:

  1. Visibility Range (Phạm vi hiển thị): Cho phép upload Album hiển thị theo Lớp hoặc cho cả Trung tâm.

  2. Drag/drop file to upload: Bấm Choose files hoặc kéo/thả file từ tệp lưu trữ của máy tính vào để tải hình ảnh/video lên hệ thống

  3. Theo dõi được dung lượng của mỗi tệp upload và tiến độ xử lý (%)

Album ảnh được tạo thành công sẽ hiện thị như hình bên dưới.

Lưu ý :

  • Chọn Download all as ZIP sẽ tải tất cả ảnh/video về và nén vào file ZIP

  • Chọn Download ở mỗi ảnh/video để tải xuống về thiết bị

Teacher's like - Student's like - Comments

Lưu ý :

  • Teacher's like : Hiển thị lượt thích của giáo viên

  • Student's like : Hiện thị lượt thích của học viên.

  • Comments: nội dung bình luận của giáo viên và học viên.

Last updated