Hủy phiếu thu

Tính năng áp dụng đối với những trường hợp hủy thu tiền khi phiếu thu sai, học viên thay đổi cách thức thanh toán, số tiền học viên đóng.

Bước 1: Tại màn hình Payments, chọn thanh toán tương ứng

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của thanh toán, tại supanel Receipt, chọn phiếu thu cần hủy

Bước 3: Chọn Void Receipt để hủy phiếu thu

Last updated