♻️Hướng dẫn xóa Cache trình duyệt

Khi sử dụng một trình duyệt như Chrome, trình duyệt sẽ lưu một số thông tin từ các trang web. Việc xóa Cache sẽ khắc phục một số vấn đề nhất định, như các vấn đề về tải hoặc định dạng trên trang web

Bước 1: Tại màn hình website, ta nhấn chuột phải và chọn "Inspect".

Last updated