Comment on page

Hướng dẫn xóa Cache trình duyệt

Khi sử dụng một trình duyệt như Chrome, trình duyệt sẽ lưu một số thông tin từ các trang web. Việc xóa Cache sẽ khắc phục một số vấn đề nhất định, như các vấn đề về tải hoặc định dạng trên trang web
Bước 1: Tại màn hình website, ta nhấn chuột phải và chọn "Inspect".
Bước 2: Sau khi ấn "Inspect", màn hình hiển thị như bên dưới. Sau đó nhấn chuột trái vào
"Reload the page" để tải lại trang.
Bước 3: Sau khi tải lại trang. Tiếp theo ta tiếp tục nhấn chuột phải vào
và chọn "Empty Cache and Hard Reload".