Inventory

Status: In

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Inventory. Chọn Create.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới, nhập đầy đủ thông tin. Sau đó click Save.

  1. Thông tin sản phẩm (mã, tên, số lượng, đơn vị)

  2. Ngày nhập sản phẩm và thông tin

- Inventory Details : nhập sản phẩm vào

- Issue Date: ngày xảy ra vấn đề

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin sau khi Save thành công.

Video hướng dẫn nhập sách vào kho

Status: Out

Bước 1: Đầu tiên, chúng ta tiến hành tạo mới Payment cho học viên bằng cách "Create Payment".

Bước 2: Màn hình tạo mới Payment hiện ra, chúng ta tiến hành tạo với Payment Type là "Book/Gift".

Chú ý:

  1. Product Name: Tên sản phẩm

  2. Unit: Đơn vị

  3. Quantity: Số lượng

  4. Price: Gía

  5. Amount: Tổng

  6. Subtotal: Tổng hóa đơn

  7. Free Book/Gift: Tick vào đó khi sách này được tặng kèm

Bước 3: Sau đó, chúng ta tiến hành đi đến phân hệ "Inventory" và chọn hóa đơn mà mình vừa tạo.

Bước 4: Chi tiết hóa đơn vừa tạo và tiến hành "Edit" trạng thái.

Bước 5: Sau đó, tiến hành chuyển trạng thái từ "Unconfirmed" thành "Confirmed" và Save lại.

Bước 6: Chi tiết Inventory vừa được Save

Last updated